Versie site. | Terradon Web Service

Niet ingelogd

Google advertentie

 

Versie terradon website

Updates en versie-nummers

Versie 10.1.0(NOV 2013)

Abonnee lijsten uitgesplitst en probleem gevallen zichtbaar gemaakt.
Afmeld geschiedenis aangemaakt.
Kleine aanpassingen in codes tbv abonneelijst.

Versie 10.0.3(sept 2013)

Onder de abonneelijst is nu ook een lijst van nog niet bevestigde emailadressen geplaatst.

Versie 10.0.2 (juli 2013)

Veel gevraagde functie toegevoegd:
Gebruikers kunnen nu zelf hun eigen account verwijderen!

Versie 10.0.1 (januari 2012)

Bijna volledig nieuwe versie!

De Terradon website was inmiddels sterk verouderd en er waren problemen met spamfilters welke berichten van deze site steeds vaker als spam zagen.

De 2 belangrijkste wijzigingen zijn de layout en de methode om berichten te verzenden.
Bij testzendingen van HTML nieuwsbrieven zijn nu spamscores waargenomen die zelfs lager dan 0 liggen! Voorbeeldje:

X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.2.5 (2008-06-10) on srv1.terradon.nl
X-Spam-Level: 
X-Spam-Status: No, score=-3.3 required=5.0 tests=ALL_TRUSTED,AWL,BAYES_00,
HTML_MESSAGE,HTML_MIME_NO_HTML_TAG,MIME_HTML_ONLY autolearn=no version=3.2.5
Uiteraard blijft nog steeds de inhoud van uw nieuwsbrieven de sterkste factor voor uw spam-score!

 

Versie 9.3 (02 oktober 2009)

Bugfix
In enkele gevallen werden berichten van het MailForm afgekapt en werd een berichtje soms niet in zijn geheel doorgestuurd.
Dit is nu verholpen.

Versie 9.2 (13 augustus 2009)

Bugfix
Na een belangrijke update van de server software, moest de site zelf ook intern gewijzigd worden.
Hierdoor was de website 4 dagen onbruikbaar.
Door deze wijzigingen moet helaas iedereen wel een nieuw paswoord aanvragen, alvorens weer toegang te hebben tot uw account.
Een nieuw paswoord wordt u automatisch toegezonden, door op de link "nieuw paswoord nodig?" onder het inlogformulier te klikken.

Uw formulieren blijven gewoon werken! Het paswoord is alleen nodig om in te loggen op deze site!

Voor wie geen html-codes op zijn/haar website kan plaatsen (bv bij sommige weblog diensten) kan nu gebruik maken van een persoonlijke Terradon pagina.
Zie hiervoor Menu => Uw MailForm => HTML-code.
Hier staat uw persoonlijke link naar uw mailform.
Opmaak en begeleidende teksten kunt u ingeven bij:
Menu => Uw MailForm => Instellingen.

Deze pagina bestond al, maar is nooit uit de testfase gehaald, nu wel.

Versie 9.1 (20 februari 2009)

Procedure afmelden van nieuwsbrieven gewijzigd.
Afmelders ontvangen voortaan eerst een mail met daarin een speciale link om de afmelding te bevestigen.
Ook ontvangt uzelf een mail, wanneer een abonnee is uitgeschreven.

Versie 9.0 (20 februari 2009)
Toegevoegde optie: Gebruik van eigen formulieren als MailForm.

Versie 8.4 (07 januari 2008)
Toegevoegde optie: Gebruik van templates bij nieuwsbrieven zonder HTML opmaak.

Versie 8.3 (06 januari 2008)
Archief is uitgebreid met de HTML nieuwsbrieven.

Versie 8.2 (05 januari 2008)
Bevestigings emails en HTML nieuwsbrieven worden nu ook via het nieuwe mailsysteem verzonden.
U hoeft voortaan ook niet meer te wachten tot alle nieuwsbrieven naar de mailserver verzonden zijn.
Alle te verzenden nieuwsbrieven worden nu direct binnen een paar seconden in de wachtrij gezet!
Hiermee is het soms lange wachten tijdens het verzenden overbodig geworden.
Dit laatste is een hele belangrijke verbetering mbt gebruiksvriendelijkheid van het systeem, met name bij grote aantallen abonnees!

Versie 8.1 (30 december 2007)
Premium account ingevoerd.
Begonnen met het stapsgewijs invoeren van een ander mailsysteem.
Hiermee zal de kans aanzienlijk verkleind worden, dat nieuwsbrieven gefilterd worden door mailservers van sommige abonnees. (RFC 2822 compliant messages).
Nieuwsbrieven zonder HTML-opmaak zijn nu als eerste gedaan.
Hierom (en om mailserver belasting te spreiden) worden deze nieuwsbrieven in een wachtrij geplaatst. Het kan tot enkele uren duren, voordat alles daadwerkelijk verzonden is!

Voor Premium Accounts is een archief aangemaakt.
Hierin zijn voortaan de verzonden nieuwsbrieven zonder HTML opmaak te bekijken!
(Voor HTML mails wordt dit later gedaan).

Versie 7.12 (december 2007)
Diverse kleine (interne) wijzigingen, met name design en menu verwerking.
Tevens de online wysiwyg HTML editor vervangen door een versie die ook door niet-explorer gebruikers gebruikt kan worden.

De wijzigingen vinden allen plaats in december/januari

Versie 7.11 (september 2007)
Diverse kleine wijzigingen.
Bevestigingsmails komen nu wel door bij XS4All email adressen.
Bij sommige voorgeprogrammeerde websites, zoals b.v. web-logs, kunnen geen html-codes ingevoerd worden.
Vanaf nu kun u ook linken naar een persoonlijke aanmeld pagina voor uw nieuwsbrief en of uw MailForm.
Bij uw instellingen dient u de pagina opmaak in te geven.

Versie 7.10 (28-07-2007)
Kleurcodes tbv van de formulieren dienen nu met hexadecimale codes ingevoerd te worden.
Het te korte lijstje van voorgedefinieerde codes is hiermee komen te vervallen.
U kunt nu dus eenvoudiger de kleurcodes van uw eigen website gebruiken.

Versie 7.9 (27-06-2007)
Captcha instelling MailForm ook uitschakelbaar gemaakt.
Zie menu: Uw MailForm->instellingen.

Versie 7.8 (25-06-2007)
Captcha instelling nieuwsbrief uitschakelbaar gemaakt.
De verplichte invulling van een cijfercode bij het aanmelden voor uw nieuwsbrief, kan nu uitgeschakeld worden.
Voor het mailform wordt dit later gedaan.
Zie menu: Uw Nieuwsbrief->instellingen.

Versie 7.7 (19-06-2007)
Afmelden bevestigen
Het afmelden bij nieuwsbrieven ging wel heel erg snel.
Na een nieuwschierige klik op de afmeldlink in een nieuwsbrief, was je direct je abonnee kwijt.......
Het afmelden moet nu m.b.v. een button eerst bevestigd worden.

Versie 7.6 (11-05-2007)
Anti-spam maatregel toegevoegd
Bij verzending van een ingevuld mailform, moet vanaf heden een cijfer code overgetypt worden.
U hoeft de code op uw eigen pagina hiervoor NIET te wijzigen!

Versie 7.5(17-03-2007)
Anti-spam maatregel toegevoegd
Bij aanmelding voor een nieuwsbrief, moet vanaf heden een cijfer code overgetypt worden.
Dit is bedoeld om te controleren of het een handmatige aanmelding is.
U hoeft de code op uw eigen pagina hiervoor NIET te wijzigen!
Tevens is het nu ook niet meer mogeljk om dubbele email adressen aan te melden!
Bij de volgende update wordt dit systeem ook toegepast bij het mailform

Versie 7.4(11-03-2007)
Afzender bevestigingsmail gewijzigd.
De afzender voor de bevestigingsmail naar abonnees op uw mailinglist, werd door de mailserver automatisch www.data genoemd.
Voor een aantal abonnees was dit reden tot wantrouwen.
Dit is nu gewijzigd naar uw eigen email adres.
Dit is dus hetzelfde adres wat weergegeven wordt als afzender van uw nieuwsbrieven.

De bevestigingsmail komt nu ook niet meer automatisch terecht in de spambox van Hotmail!

Versie 7.3(24-10-2006)
Bugfix email controle systeem
Controle op aangemelde adressen stond net iets te scherp afgesteld
Nu werkt dit wel....

Versie 7.2(27-06-2006)
Bugfix inlog systeem
Na opvragen van nieuw paswoord, kon vaak niet direct opnieuw ingelogd worden.
Nu werkt dit wel....

Versie 7.1(16-06-2006)
Abonnee lijsten zijn nu alfabetisch gesorteerd.

Versie 7.0(10-04-2006)
Opt-in regeling in moeten voeren ivm spamklachten door enkele gebruikers

In verband met de Telecommunicatie wet, Artikel 11.7 paragraaf 1, is het verplicht om aan te kunnen tonen dat abonnees toestemming hebben gegeven voor het versturen van de nieuwsbrieven.

Uitvoering van bovengenoemd wets-artikel heeft geleid tot de invoering van een Opt-in en Opt-out systeem voor mailinglists bij Terradon Web Service.

Nieuwe abonnees ontvangen sinds 30 maart 2006 een mail met een bevestigingslink. Pas NADAT er door de abonnee op deze link is geklikt, wordt het email adres in de verzendlijst van de nieuwsbrief opgenomen.

Voor de ruim 50.000 abonnees die voor 30 maart 2006 ingeschreven stonden is het Terradon niet toegestaan om deze adressen als bevestigd te erkennen.

U wordt echter wel de gelegenheid geboden om éénmalig alsnog een bevestigingsmail te versturen. De tekst voor deze mail ligt vast. In de tekst wordt gebruik gemaakt van gegevens, zoals deze bekend zijn bij Terradon.
Kontroleer deze gegevens, voordat u de bevestigingsmail verstuurd!

Versie 6.3(10-02-2006)
Bug fix.
Probleem met verzenden van HTML mails lijkt nu ook verholpen.
Ook hier wordt per abonnee het antwoord van de mail server getoond.
Excuses voor het lange wachten hierop
In volgende updates wordt een automatisch logbestand aangemaakt voor eventueel toch voorkomende foutmeldingen.

Versie 6.2(16-01-2006)
Help pagina gewijzigd.
Enkele vragen en antwoorden toegevoegd.

Versie 6.1(24-10-2005)
Bug fix.
Probleem met verzenden van tekstmails lijkt verholpen.
Alle meldingen van de mailserver worden per abonnee getoond.
Snelheid van verzenden vertraagd, om bij zeer grote aantallen mails (duizenden abonnees) de mailserver niet vast te laten lopen. (In samenspraak met hosting bedrijf). Indien er geen verdere problemen meer optreden, wordt het verzenden van HTML mails op dezelfde wijze veranderd.

Versie 6.0(23-08-2005)
Online HTML WYSIWYG editor toegevoegd.
Deze "major update" is wel een nieuw versienummer waard!

Versie 5.1(23-08-2005)
Help pagina toegevoegd. (FAQ)

Versie 5.0(16-08-2005)
Methode van verzenden gewijzigd.
Nieuwsbrieven worden nu verzonden via een directe verbinding met de mailserver (SMTP verbinding).
Voorheen werd voor iedere mail opnieuw verbinding met de mail server gemaakt. Nu wordt er bij aanvang een verbinding geopend en pas gesloten nadat de laatste nieuwsbrief verzonden is.
Hierdoor is met name bij het verzenden van zeer grote hoeveelheden nieuwsbrieven, zeer goed merkbaar dat de snelheid aanzienlijk is verbeterd.

Versie 4.4(02-08-2005)
Tijdens aanmelden wordt email adres gecontroleerd.

Versie 4.3 (27-07-2005)
De code voor het aanmeldformulier op uw website is vereenvoudigd.
De keuze voor aan- of afmelden is weggelaten.
Via het formulier wordt alleen maar aangemeld.
Oude formulier blijft gewoon functioneren.
Het is dus niet perse noodzakelijk om de code voor het aanmeldformulier opnieuw te laten genereren. Het nieuwe aanmeldformulier neemt wel minder ruimte in beslag.
Abonnees kunnen nu afmelden via de afmeldlink welke automatisch aan iedere nieuwsbrief toegevoegd wordt.

Versie 4.2 (26-07-05)
Op veler verzoek: U kunt nu zelf abonnees verwijderen. Kijk in het menu bij "Uw abonnees".
Eenmaal verwijderde adressen zijn niet meer terug te halen.

Versie 4.1 (25-07-05)
Het heeft even geduurd (4 maanden), maar is weer een update van de site!
Belangrijkste wijziging is het invoeren van een Opt-Out systeem. In gewoon Nederlands: Er wordt nu automatisch een uitschrijflink geplaatst onder alle nieuwsbrieven. Indien abonnees geen nieuwsbrief meer willen ontvangen, kunnen zij zich afmelden met slechts 1 muisklik. Hiermee komt de site gedeeltelijk tegemoet aan de Europese richtlijnen met betrekking tot het versturen van bulk email

In de preview van HTML nieuwsbrieven zat nog een slordige fout. Standaard opmaak werd goed vertoond, maar bijvoorbeeld opgemaakte formulieren werden niet juist weergegeven. Ze werden echter wel goed getoond in de verzonden nieuwsbrieven (voor zover ik kon nagaan).

Een aantal gebruikers hebben geen geldige of inactive email adressen in hun lijst staan. De error meldingen van de betreffende mailservers kwamen in de mailbox van Terradon terecht. Dit zijn er honderden per maand. Vanaf heden worden deze error meldingen automatisch bij de gebruiker bezorgd.
Op dit moment worden niet-geldige email adressen nog niet automatisch herkent. Gelieve zelf deze adressen te verwijderen via het aanmeldformulier welke op uw site staat. (Kies dan wel voor uitschrijven ipv aanmelden, anders komt dit email adres er juist dubbel in te staan.)

Indien een bezoeker het MailForm invult, wordt dit automatisch gebruikt als afzender. In tegenstelling tot wat in de nieuwsbrief stond, is dit wel aangepast...Indien geen email adres is ingevuld, is www-data de standaard verzender en kan de mail niet beantwoord worden.

Versie 3.5 (18-03-05)
Nieuwsbrieven kunnen nu beantwoord worden door abonnees.
Uw email adres wordt gebruikt als verzender!
Tevens een alert tekst toegevoegd aan de mail welke naar u verzonden wordt door uw MailForm.

Versie 3.4 (27-02-05)
Bedank scherm van het MailForm kan aangepast worden!

Versie 3.3 (23-02-05)
Bedank scherm van nieuwsbrief kan aangepast worden!

Versie 3.2 (21-02-05)
Bug verholpen.
Bij HTML nieuwsbrieven, werden links verkeerd weergegeven, waardoor deze niet werkten.
Links functioneren nu goed.

Versie 3.1 (19-02-05)
Bij bevestiging van nieuwe abonnee op uw nieuwsbrief, wordt mail adres meegezonden.

Versie 3.0
MailForm toegevoegd (18-02-05)

Versie 2.1
U kunt nu ook uw email adres wijzigen bij gegevens!

Versie 2.0

Webmasters hoeven voor deze nieuwe versie hun html-code voor de nieuwsbrief NIET te wijzigen! Dit geldt overigens voor alle toekomstige updates.

Wat is er veranderd?

 • Nieuwe lay-out van de site. Er zullen nog enkele kleine lay-out wijzigingen plaatsvinden.
 • Nieuw login systeem met MD5 encryptie. (interne wijziging, login gegevens blijven gewoon gelijk!)
  Inclusief reset bij verloren paswoord en mogelijkheid om je paswoord te wijzigen.
 • Er wordt nu automatisch een bericht naar jouw email adres gestuurd, zodra iemand zich aanmeld bij jouw nieuwsbrief.
 • Er is een overzicht van jouw account, waarbij je kunt zien hoeveel abonnees je hebt.
 • Mailform toegevoegd, om je vragen en of opmerkingen naar de webmaster te versturen.
 • Mogelijkheid tot versturen van HTML nieuwsbrieven.
  Voordat de HTML-Nieuwsbrieven verzonden worden, krijg je eerst nog een voorbeeld te zien.
  Zoals sommige websites er anders uit kunnen zien bij verschillende browsers, gebeurd dit ook bij het gebruik van de verschillende email-clients.
  Het advies is dan ook, om slechts (de 16) veilige kleuren te gebruiken en en alleen lettertypes, welke standaard bij iedereen geïnstalleerd zijn.

  Voor versie 4.0 wordt gewerkt aan de volgende wijzigingen:

  • Voldoen aan Europese regelgeving met betrekking tot anti-spam maatregelen.
   Wordt waarschijnlijk een zogenaamde opt-in regeling.
   Hierdoor kun je dan nooit meer van spam beschuldigd worden!
  • Informatie over bestrijding / voorkoming van spam.
  • Voorkomen van spam beschuldigingen, hoe doe je dat?
  • Gratis email adressen.
  • Een en ander zal ongeveer in maart/april 2005 operationeel zijn.

Terradon Toolbar

De toolbar wordt niet meer aangeboden. De toolbar provider is van eigenaar gewisseld met als resultaat lastig te verwijderen software.
Deze toolbar wordt niet meer actief door de Terradon site ondersteund en op elke moment kan de huidige ondersteuning wegvallen

© 2003 - 2017 - Terradon Web Service - 11.0.0 aug 2016