Gratis Mailforms en Mailinglists. | Terradon Web Service

Niet ingelogd

Let op: Terradon Web Service stopt per 21 december 2017!

Einde Terradon Web Services

Helaas, ik heb het afgelopen jaar geen tijd vrij kunnen maken voor de benodigde wijzigingen van de site.

Behalve klachten heb ik ook opbeurende mails ontvangen, maar ondanks deze positieve mails is het er toch niet van gekomen.

Uit de afgelopen 11 maanden is duidelijk geworden dat ik de Terradon site niet de broodnodige aandacht kan geven welke nodig is voor het onderhouden van een dergelijke site.

Ik wilde niet van de ene op de andere dag de site onverwacht sluiten en dus wordt de site nog tot 21 december in de lucht gehouden. Ook kan iedereen dan nog zijn eigen mailinglist adressen downloaden.

De malinglists deden het al niet meer en veel accounts waren al inactief. Een mailing de deur uitdoen is dan niet zo'n goed idee, omdat dit al snel als spam gezien gaat worden. het alternatief is een melding bij ieder gebruikt contactformulier een waarschuwing te plaatsen over het einde van de Terradon site.

Bij het opheffen van de website, worden alle gegevens uit de database gewist.
Alle gebruikersdata is dan daarmee vernietigd. Er worden geen kopien/backup bewaard.

Mijn Mailform

Mailforms zijn contactformulieren waarmee uw bezoekers berichten kunnen versturen naar de webmaster. Hiervoor hoeven ze dus niet hun eigen email programma te gebruiken.

Anti-spam
Wanneer uw email adres op uw site is vermeld (b.v. via de email-link), kan deze gedetecteerd worden door spam robots, welke op websites vermelde email adressen proberen te verzamelen. Deze verzamelde email adressen worden vervolgens gebruikt om spam te versturen. Door het gebruik van het MailForm, hoeft u uw email adres NIET meer op uw site te vermelden! Uw email adres is nu voorgoed onzichtbaar voor wie en wat dan ook! Uw email wordt alleen bekend, wanneer u een bezoeker een email terug stuurt. Spammers komen dus nooit achter uw email adres!

Anti-virus
Via het MailForm kunnen geen bestanden en dus ook geen virussen of malware verzonden worden. Het email bericht wordt namelijk op de server van Terradon Web Service gegenereerd. Het is dus onmogelijk dat eventuele virussen vanaf de computer van de verzender via het MailForm verzonden kunnen worden. Er is immers GEEN verbinding met zijn/haar computer! Virussen/malware kunnen NOOIT via het MailForm verzonden worden!

Mijn Mailinglist

Een mailinglist is een goede methode om uw bezoekers aan uw website te binden.
Hiermee kunt u uw bezoekers m.b.v. een nieuwsbrief op de hoogte houden van updates en/of andere feiten over uw website.
Bezoekers die uw website inmiddels waren "vergeten", komen op die manier weer terug!

  • Ook html nieuwsbrieven mogelijk met online editor
  • Er wordt geen enkele vorm van reclameboodschappen toegevoegd aan uw nieuwsbrieven!
  • Privacy van uw abonnees gegarandeerd!
  • Systeem voldoet aan Telecommunicatie wet, Artikel 11.7 paragraaf 1, middels opt-in/opt-out regeling

Gratis account aanmaken

Terradon Toolbar

De toolbar wordt niet meer aangeboden. De toolbar provider is van eigenaar gewisseld met als resultaat lastig te verwijderen software.
Deze toolbar wordt niet meer actief door de Terradon site ondersteund en op elke moment kan de huidige ondersteuning wegvallen

© 2003 - 2017 - Terradon Web Service - 11.0.0 aug 2016